Sneltoetsen voor Word
De invoegpositie verplaatsen

Eén teken naar linksPIJL-LINKS
Eén teken naar rechts PIJL-RECHTS
Eén woord naar links CTRL+PIJL-LINKS
Eén woord naar rechts CTRL+PIJL-RECHTS
Eén alinea omhoog CTRL+PIJL-OMHOOG
Eén alinea omlaag CTRL+PIJL-OMLAAG
Eén cel naar links (in een tabel) SHIFT+TAB
Eén cel naar rechts (in een tabel) TAB
Eén regel omhoog PIJL-OMHOOG
Eén regel omlaagPIJL-OMLAAG
Naar het einde van de regel

END

Naar het begin van de regel

HOME

Naar de bovenkant van het scherm

ALT+CTRL+PAGE UP

Naar de onderkant van het scherm

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Eén scherm omhoog (schuiven)

PAGE UP

Eén scherm omlaag (schuiven)

PAGE DOWN

Naar de bovenkant van de volgende pagina

CTRL+PAGE DOWN

Naar de bovenkant van de vorige pagina

CTRL+PAGE UP

Naar het einde van het document CTRL+END
Naar het begin van het document CTRL+HOME
Naar een vorige bewerkingslocatie SHIFT+F5
Naar de locatie van de invoegpositie op het moment dat het document de vorige keer is geslotenSHIFT+F5


Tekst en figuren selecteren

Dezelfde toetscombinaties als hiervoor maar dan met SHIFT ingedrukt.

Het hele document selecteren

CTRL+A

Een verticaal tekstblok (gebruik de pijltjestoetsen en druk op escape om de selectiemodus uit te schakelen)

CTRL+SHIFT+F8

Tot een bepaalde positie in het document (gebruik de pijltjestoetsen en druk op escape om de selectiemodus uit te schakelen)

F8


Tekst en figuren verwijderen

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen

BACKSPACE

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen

CTRL+BACKSPACE

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen

DELETE

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen

CTRL+DELETE

Geselecteerde tekst knippen en verplaatsen naar het Klembord

CTRL+X

Laatste bewerking ongedaan maken CTRL+Z
Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Prikker

CTRL+F3

Tekst en figuren kopiëren en verplaatsen

Tekst of figuren kopiëren CTRL+C
Geselecteerde tekst of figuren verplaatsen; vervolgens verplaatst u de invoegpositie en drukt u op F2 ENTER
Tekstfragment maken ALT+F3
Inhoud van het Klembord plakken CTRL+V
Inhoud van de Prikker plakken

CTRL+SHIFT+F3

Speciale tekens invoegen

Veld CTRL+F9
Autotekst-fragment als u de eerste letters van het fragment hebt getypt en de Scherminfo wordt weergegeven

F3 ENTER

Regeleinde (ga naar nieuwe regel) SHIFT+ENTER
Pagina-einde (ga naar nieuwe pagina) CTRL+ENTER
Kolomeinde CTRL+SHIFT+ENTER
Tijdelijk afbreekstreepje CTRL+AFBREEKSTREEPJE
Vast afbreekstreepje CTRL+SHIFT+AFBREEKSTREEPJE
Vaste spatie

CTRL+SHIFT+SPATIEBALK

Copyright-teken ALT+CTRL+C
Symbool voor geregistreerd handelsmerk ALT+CTRL+R
Handelsmerksymbool ALT+CTRL+T
Weglatingssymbool ALT+CTRL+punt
Euro-symbool (indien geïnstalleerd)ALT+CTRL+5

De selectie uitbreiden

Uitbreidingsmodus inschakelen F8
Het dichtstbijzijnde teken selecteren (Selectiemode) F8 en drukken op PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS
De selectie uitbreiden (Selectiemode) F8
De selectie verkleinen SHIFT+F8
Uitbreidingsmodus uitschakelen ESC

Opmaak

Een alinea centrerenCTRL+E
Een alinea uitvullenCTRL+J
Een alinea links uitlijnenCTRL+L
Een alinea rechts uitlijnenCTRL+R

IrmaBeginnerMicrosoft OfficeSoftwareTips en trucsSneltoets,sneltoetsen,WordSneltoetsen voor Word De invoegpositie verplaatsenEén teken naar links PIJL-LINKSEén teken naar rechts PIJL-RECHTSEén woord naar links CTRL+PIJL-LINKSEén woord naar rechts CTRL+PIJL-RECHTSEén alinea omhoog CTRL+PIJL-OMHOOGEén alinea omlaag CTRL+PIJL-OMLAAGEén cel naar links (in een tabel) SHIFT+TABEén cel naar rechts (in een tabel) TABEén regel omhoog PIJL-OMHOOGEén regel omlaag PIJL-OMLAAGNaar het einde van...Internet- en computerzaken voor beginners