Bij de vorige video in deze reeks heb je kunnen zien hoe je een mooie foto kunt maken met behulp van een beeldcompositie.

Buiten de beeldcompositie bepalen ook de factoren belichting, scherpstellen en flitsen of een foto zal slagen.

Hieronder wordt de factor belichting belicht. De volgende punten worden behandeld:

  • Hoe gebruik je de automatische belichting op de juist manier?
  • Hoe kan je het licht meten en waarom?
  • Wat is de ISO-waarde?
  • Wat is de EV-compensatie?

IrmaBeginnerFotografieVideobelichting,digitale camera,digitale fotografie,FotografieBij de vorige video in deze reeks heb je kunnen zien hoe je een mooie foto kunt maken met behulp van een beeldcompositie.Buiten de beeldcompositie bepalen ook de factoren belichting, scherpstellen en flitsen of een foto zal slagen.Hieronder wordt de factor belichting belicht. De volgende punten worden behandeld:Hoe gebruik...Internet- en computerzaken voor beginners