Een persoon met verschillende gezichten

Vele gezichtenIk weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben een persoon met verschillende gezichten. Het ligt aan de persoon tegenover mij welk gezicht ik laat zien: de trainer/docent, de vriendin, de ondernemer, de zus, de dochter, de moeder, enz…… Het nadeel van de digitale sociale netwerken is dat je per netwerk maar een gezicht kunt laten zien. Tenzij je verschillende profielen aanmaakt. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld in de vorm van Hyves (familie en vrienden) of Linkedin (zakelijke contacten). Maar voor elk gezicht moet ik dus naar een ander netwerk. Dat is omslachtig en niet handig. Daar komt nog de privacy bij.

Sociale netwerken en privacy

De sociale netwerken liggen regelmatig onder vuur omdat hun belangen haaks op die van de gebruikers staan. De gebruiker wil niet dat iedereen zijn gegevens ziet, en het sociale netwerk wil juist dat iedereen alles kan zien zodat het kan groeien. Ook voor de commercie is het heel erg handig om alles in de openbaarheid te hebben omdat ze dan heel gericht hun doelgroep kunnen benaderen.

Presentatie op de katholieke universiteit in TilburgBen je het engels machtig, dan kun je eens naar deze presentatie kijken over privacy en sociale netwerken gegeven op de universiteit van Tilburg (55 minuten) . Deze presentatie is gegeven door Danah Boyd. Zij is een etnologe en heeft voor haar doctoraal onderzocht hoe de Amerikaanse tieners de sociale netwerken gebruiken.

De amerikaanse tieners verschillen misschien van de onze in de wijze waarop ze contacten met elkaar onderhouden. Voor veel tieners is het voor hun veiligheid onmogelijk om buiten schooltijd  te “socialiseren”. Ze worden door hun ouders vaak verboden het huis te verlaten. Daarom is voor hen het internet met zijn sociale netwerken een uitkomst.

Opmerkelijk tijdens haar presentatie is de volgende overeenkomst die ik hier bij de tieners ook bemerk: “Al zet iemand iets op het internet en is het openbaar, dan is het nog niet de bedoeling dat iedereen het zomaar mag bekijken.” Aldus de tieners.

Inkijk in woonkamersVergelijk het met het typische nederlands gebruik van ramen zonder gordijnen. Talloze huizen hebben ’s avonds geen gordijnen dicht. Toch is het niet een uitnodiging om maar schaamteloos naar binnen te kijken. Dit hoeft niemand je te vertellen, dat wordt meestal wel aangevoeld. Doe je het wel, dan kan een scheldkanonnade je ten deel vallen. Vaak wordt ook gezegd: wil je geen kijkers, dan moet je maar de gordijnen dicht doen. Maar zo zwart wit ligt het niet. Misschien wil iemand graag ook ’s avonds naar buiten kijken, of voelt hij zich opgesloten met de gordijnen dicht, of – inderdaad- wil hij juist heel graag dat je naar binnen kijkt om te zien hoe mooi hij zijn huisje voor elkaar heeft.

En dat geldt dus ook zo voor onze tieners (en niet alleen zij). Omdat er geen mogelijkheid is om te differentiëren krijg je dus onduidelijkheden, strijdpunten en privacy issues.

Facebook

Facebook en privacy


In de Verenigde staten is het sociale netwerk Facebook ver weg het grootste netwerk. Maar ook wereldwijd wordt Facebook goed gebruikt. Facebook ligt de laatste tijd flink onder vuur omdat het continue de privacyrechten uitholt van de leden.

Zo heeft Sprout er zojuist een heel artikel aan gewijdt, en vind je steeds meer oproepen om actie of om je profiel op te zeggen.

Echter een profiel opzeggen doe je niet zomaar. Ik denk dat Danah Boyd gelijk heeft in haar blogpost als ze het opzeggen van een profiel vergelijkt met het opzeggen van je huur, of het verlaten van je echtgenoot. Dat doe je niet zomaar, dan moet er echt heel wat aan de hand zijn. En er zijn veel mensen die inmiddels heel erg afhankelijk van hun sociale netwerk zijn geworden.

Voor een gedeelte van de gebruikers zal het niet zo’n groot probleem zijn dat hun gegevens op straat liggen en doorverkocht worden aan derden (bij Facebook). Maar zoals overal is er een groep mensen die beschermd moeten worden. Die de kleine lettertjes niet lezen en vanwege het gevaar waar ze in hun dagelijks leven verkeren, zichzelf prijsgeven. En terecht zegt Danah: wij moeten deze mensen beschermen!  Al vind jij het voor jezelf niet belangrijk, vecht dan voor hen!

In ieder geval zag ik in een reactie onder het stuk van Sprout een hele aardige link staan. Het schijnt heel ingewikkeld te zijn om alle privacy instellingen juist ingesteld te krijgen bij Facebook. Daar is ondertussen iemand op ingesprongen en heeft een website gemaakt waar je je privacy instellingen van je Facebook account kunt checken.

Nieuwe sociaal netwerk

Met al deze perikelen in hun achterhoofd heeft sinds afgelopen januari de universiteit van Tilburg een eigen sociale netwerk opgericht: Clique

Het poogt privacyvriendelijker te zijn en meer recht te doen aan hoe mensen in het ‘echte’ leven relaties onderhouden. Webwereld heeft hier een artikeltje over geschreven.

Clique wil in eerste instantie geen concurrent zijn voor de bestaande sociale netwerken, maar meer een voorbeeld hoe het óók kan.

Om met Danah Boyd te spreken: hoe de toekomst van de sociale netwerken eruit komen te zien, dat bepalen wij. Door het te gebruiken of juist te protesteren maken wij het sociale web.

Wij hebben dus wel degelijk de macht om de toekomst van het internet te bepalen!

IrmaFacebookInternetPrivacySociale netwerkenVeilig internetClique,Facebook,jongeren,Privacy,sociale netwerkenEen persoon met verschillende gezichten Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben een persoon met verschillende gezichten. Het ligt aan de persoon tegenover mij welk gezicht ik laat zien: de trainer/docent, de vriendin, de ondernemer, de zus, de dochter, de moeder, enz...... Het nadeel van...Internet- en computerzaken voor beginners