Een bestand is een item dat informatie bevat, bijvoorbeeld tekst of afbeeldingen of muziek. Een geopend bestand kan er uitzien als een tekstdocument of een afbeelding die u kunt aantreffen op een bureau of in een archiefkast.

Afbeelding van bestandspictogrammen

Op uw computer worden bestanden voorgesteld met pictogrammen. Als u naar het pictogram van een bestand kijkt, kunt u bestanden gemakkelijker herkennen. Hierna wordt een aantal veelgebruikte bestandspictogrammen weergegeven:

Pictogrammen voor enkele typen bestanden

 

 

 

 

 

Een map is een opslagplaats waarin u bestanden kunt opslaan. Als er op uw bureau duizenden documenten zouden liggen, zou het nagenoeg onmogelijk zijn om een bepaald document dat u nodig hebt te vinden. Dat is de reden waarom mensen papieren documenten bewaren in mappen in archiefkasten. Mappen op uw computer dienen exact hetzelfde doel. Hierna wordt een aantal veelgebruikte mappictogrammen weergegeven:

Afbeelding van mappictogrammen

Een lege map (links) en een map met bestanden (rechts)

In mappen kunnen ook andere mappen worden opgeslagen. Een map binnen een map wordt gewoonlijk een submap genoemd. U kunt elk gewenst aantal submappen maken en elk van deze submappen kan elk gewenst aantal bestanden en submappen bevatten.

 

Via bibliotheken toegang krijgen tot uw bestanden en mappen

Als u uw bestanden wilt ordenen, hoeft u niet helemaal bij het begin te beginnen. U kunt bibliotheken, een nieuwe functie in deze versie van Windows, gebruiken om toegang te krijgen tot uw bestanden en mappen en om ze op verschillende manieren te rangschikken. Hierna vindt u een lijst met de vier standaardbibliotheken en wordt beschreven waarvoor ze doorgaans worden gebruikt:

  • De bibliotheek Documenten Met deze bibliotheek kunt u tekstverwerkingsdocumenten, spreadsheets, presentaties en andere tekstbestanden ordenen en rangschikken. Zie Uw documenten beheren voor meer informatie.Bestanden die u naar de bibliotheek Documenten verplaatst of kopieert of opslaat, worden standaard opgeslagen in de map Mijn documenten.
  • De bibliotheek Afbeeldingen Met deze bibliotheek kunt u uw digitale afbeeldingen ordenen en rangschikken, ongeacht of deze afkomstig zijn van uw camera, uw scanner of uit e-mailberichten van andere mensen. Zie Uw afbeeldingen beheren voor meer informatie.Bestanden die u naar de bibliotheek Afbeeldingen verplaatst of daarin kopieert of opslaat, worden standaard opgeslagen in de map Mijn afbeeldingen.
  • De bibliotheek Muziek Met deze bibliotheek kunt u uw digitale muziekbestanden ordenen en rangschikken, zoals nummers die u hebt gekopieerd vanaf een muziek-cd of die u hebt gedownload vanaf internet. Zie Uw muziekbestanden beheren voor meer informatie.Bestanden die u naar de bibliotheek Muziek verplaatst of daarin kopieert of opslaat, worden standaard opgeslagen in de map Mijn muziek.
  • De bibliotheek Video’s Met deze bibliotheek kunt u uw video’s ordenen en rangschikken, zoals video-opnamen die u met uw digitale camera of camcorder hebt gemaakt, of videobestanden die u vanaf internet hebt gedownload. Zie Uw video’s beheren voor meer informatie.Bestanden die u naar de bibliotheek Video’s verplaatst of daarin kopieert of opslaat, worden standaard opgeslagen in de map Mijn video’s.

Afbeelding van het menu Start

Als u de bibliotheken Documenten, Afbeeldingen of Muziek wilt openen, klikt u op de knop Start Afbeelding van de knop Start en klikt u vervolgens op Documenten, Afbeeldingen of Muziek.
U kunt veelgebruikte bibliotheken openen via het menu Start

Zie Werken met bibliotheken voor meer informatie over bibliotheken.

De onderdelen van een venster

Wanneer u een map of een bibliotheek opent, wordt deze weergegeven in een venster. De verschillende onderdelen van dit venster zijn ontworpen om u te helpen bij het navigeren in Windows of om eenvoudiger te werken met bestanden, mappen en bibliotheken. Hierna is een standaardvenster met de afzonderlijke onderdelen weergegeven:

Afbeelding van de map Documenten

Vensteronderdeel Functie
Navigatievenster Gebruik het navigatievenster om toegang te krijgen tot bibliotheken, mappen, opgeslagen zoekopdrachten en zelfs volledige harde schijven. Gebruik de sectie Favorieten om uw meestgebruikte mappen en zoekopdrachten te openen. Gebruik de sectie Bibliotheken om toegang te krijgen tot uw bibliotheken. U kunt ook de map Computer uitvouwen om in mappen en submappen te bladeren. Zie Werken met het navigatievenstervoor meer informatie.
De knoppen Vorige en Volgende
Gebruik de knop Vorige Afbeelding van de knop Vorige en de knop Volgende Afbeelding van de knop Volgende om naar andere mappen of bibliotheken die u al hebt geopend te gaan zonder het huidige venster te sluiten. Deze knoppen werken samen met de adresbalk. Nadat u de adresbalk bijvoorbeeld hebt gebruikt om een andere map weer te geven, kunt u de knopVorige gebruiken als u wilt terugkeren naar de vorige map.
Werkbalk Gebruik de werkbalk om veelvoorkomende taken uit te voeren, zoals de weergave van uw bestanden en mappen wijzigen, bestanden op een cd branden of een digitale diavoorstelling starten. De knoppen op de werkbalk worden afgestemd op het gekozen bestand, zodat alleen relevante taken worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld op een afbeeldingsbestand hebt geklikt, worden er op de werkbalk andere knoppen weergegeven dan wanneer u op een muziekbestand hebt geklikt.
De adresbalk Gebruik de adresbalk om naar een andere map of bibliotheek te gaan of naar een vorige map of bibliotheek terug te keren. Zie Navigeren met de adresbalk voor meer informatie.
Het bibliotheekvenster Het bibliotheekvenster wordt alleen weergegeven als er een bibliotheek wordt weergegeven (bijvoorbeeld de bibliotheek Documenten). Met het bibliotheekvenster kunt u de bibliotheek aanpassen of de bestanden op basis van verschillende eigenschappen rangschikken. Zie Werken met bibliotheken voor meer informatie.
De kolomtitels U kunt de kolomtitels gebruiken als u wilt wijzigen op welke wijze de bestanden in de bestandslijst zijn ingedeeld. U kunt bijvoorbeeld aan de linkerkant van een kolomkop klikken om de volgorde te wijzigen waarin de bestanden en mappen worden weergegeven of aan de rechterkant klikken om de bestanden op verschillende manieren te filteren. (Kolomkoppen zijn alleen beschikbaar in de detailweergave. Zie ‘Bestanden en mappen weergeven en rangschikken’ verderop in dit onderwerp voor meer informatie over hoe u overschakelt naar de detailweergave.)
De bestandslijst In dit gedeelte wordt de inhoud van de huidige map of bibliotheek weergegeven. Als u het zoekvak hebt gebruikt om een bestand te vinden, worden alleen de bestanden weergegeven die overeenkomen met de huidige weergave (inclusief bestanden in submappen).
Zoekvak Typ een woord of zin in het zoekvak als u wilt zoeken naar een item in de huidige map of bibliotheek. Het zoeken wordt gestart zodra u met typen begint. Als u bijvoorbeeld B typt, worden alle bestanden die met de letter B beginnen in de lijst met bestanden weergegeven. Zie Een bestand of map zoeken voor meer informatie.
Het detailvenster Gebruik het detailvenster om de belangrijkste eigenschappen van het geselecteerde bestand weer te geven. De bestandseigenschappen omvatten informatie over het bestand, zoals de auteur, de datum waarop u het bestand voor het laatst hebt gewijzigd en eventuele beschrijvende labels die u mogelijk aan het bestand hebt toegevoegd. Zie De eigenschappen van een bestand weergeven voor meer informatie.
Voorbeeldvenster
Gebruik het voorbeeldvenster om de inhoud van de meeste bestanden te bekijken. Als u een e-mailbericht, een tekstbestand of een afbeelding selecteert, kunt u de inhoud van het desbetreffende bestand weergeven, zonder dat u dit in een programma hoeft te openen. Als u het voorbeeldvenster niet ziet, klikt u op de knop Voorbeeldvenster Afbeelding van de knop Voorbeeldvenster op de werkbalk om het te openen.

Bestanden en mappen weergeven en rangschikken

Wanneer u een map of een bibliotheek opent, kunt u de weergave van de bestanden in het venster wijzigen. U kunt bijvoorbeeld grotere (of kleinere) pictogrammen weergeven of een weergave gebruiken waarin u verschillende soorten gegevens over elk afzonderlijk bestand kunt bekijken. U kunt voor dergelijke wijzigingen de knop Weergaven Afbeelding van de knop Weergaven op de werkbalk gebruiken.

Afbeelding van de lijst WeergavenElke keer dat u aan de linkerkant van de knop Weergaven klikt, verandert de weergave van uw bestanden en mappen wanneer u door de vijf verschillende weergaven bladert: Grote pictogrammen, Lijst, de weergave Details die verschillende kolommen met gegevens over het bestand bevat, een kleinere pictogramweergave met de naam Tegels en de weergave Inhoud die een deel van de inhoud in het bestand bevat.

Als u op de pijl aan de rechterkant van de knop Weergaven klikt, kunt u nog meer opties kiezen. Sleep de schuifregelaar omhoog of omlaag als u het formaat van de pictogrammen voor bestanden en mappen verder wilt aanpassen. Als u de schuifregelaar verschuift, wordt het formaat van de pictogrammen gewijzigd.

De weergaveopties

In bibliotheken kunt u een stap verdergaan door uw bestanden op verschillende manieren te rangschikken. Als u bijvoorbeeld de bestanden in uw muziekbibliotheek wilt rangschikken op genre (zoals Jazz en Klassiek), gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op de knop Start Afbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Muziek.
  2. Klik in het bibliotheekvenster (boven de bestandslijst) op het menu naast Sorteren op en klik vervolgens op Genre.

Bestanden zoeken

Afhankelijk van het aantal bestanden dat u hebt en hoe deze zijn geordend, kan het zijn dat u door honderden bestanden en submappen moet bladeren om een bestand te vinden en dat is niet eenvoudig. U kunt tijd en moeite besparen als u het zoekvak gebruikt om het bestand te zoeken.

Afbeelding van het zoekvakHet zoekvak

Het zoekvak wordt boven aan elk venster weergegeven. Als u een bestand wilt zoeken, opent u de map of de bibliotheek die het meest zinvol lijkt als beginpunt van uw zoekopdracht. Klik vervolgens in het zoekvak en begin te typen. De huidige weergave wordt daarna gefilterd op basis van de tekst die u in het zoekvak typt. Bestanden worden als zoekresultaten weergegeven als uw zoekterm overeenkomt met de bestandsnaam, labels of andere bestandseigenschappen of zelfs met de tekst in een tekstdocument.

Als u een bestand zoekt op basis van een eigenschap (zoals het type van het bestand), kunt u de zoekopdracht verfijnen door voordat u gaat typen door in het zoekvak te klikken en vervolgens op een van de eigenschappen onder het zoekvak te klikken. Hierdoor wordt een zoekfilter (bijvoorbeeld ’type’) aan de zoektekst toegevoegd, zodat de zoekresultaten nauwkeuriger zijn.

Als u het gezochte bestand niet kunt vinden, kunt u het gehele zoekbereik wijzigen door op een van de opties onder aan de zoekresultaten te klikken. Als u bijvoorbeeld een bestand zoekt in de bibliotheek Documenten, maar het niet kunt vinden, kunt u opBibliotheken klikken om de zoekopdracht uit te breiden naar de rest van uw bibliotheken. Zie Een bestand of map zoeken voor meer informatie.

Bestanden en mappen kopiëren en verplaatsen

U zult af en toe mogelijk de locatie willen wijzigen waarop bestanden op uw computer zijn opgeslagen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u deze naar verwijderbare media (zoals cd’s of geheugenkaarten) wilt kopiëren of dat u deze wilt delen met een andere persoon.

Afbeelding waarin wordt getoond hoe u een bestand van het ene venster naar het andere sleeptDe meeste mensen kopiëren en verplaatsen bestanden via een methode die slepen en neerzetten wordt genoemd. Hierbij opent u eerst de map die het bestand of de map bevat die u wilt verplaatsen. Vervolgens opent u in een ander venster de map waarnaar u het bestand of de map wilt verplaatsen. Plaats de vensters naast elkaar op het bureaublad zodat u de inhoud van beide vensters kunt zien.

Sleep ten slotte het bestand of de map van de eerste map naar de tweede map. Dat is alles.

Als u een bestand wilt kopiëren of verplaatsen, sleept u het van het ene venster naar het andere

Als u slepen en neerzetten gebruikt, zult u merken dat het bestand of de map soms wordt gekopieerd en dat het bestand of de map in andere gevallen wordt verplaatst. Als u een item sleept tussen twee mappen die zich op dezelfde harde schijf bevinden, wordt het item verplaatst om te voorkomen dat er twee exemplaren van hetzelfde bestand of van dezelfde map op dezelfde locatie worden gemaakt. Als u het item naar een map op een andere locatie (zoals een netwerklocatie) of naar een verwisselbaar medium (zoals een cd) sleept, wordt het item gekopieerd.

Tips

Tips

  • De gemakkelijkste manier om twee vensters op het bureaublad te rangschikken is met behulp van uitlijnen. Zie Vensters naast elkaar schikken op het bureaublad met behulp van Snap voor meer informatie.
  • Als u bestanden of mappen naar een bibliotheek kopieert of verplaatst, worden deze opgeslagen op de standaardopslaglocatie van de bibliotheek. Zie Een bibliotheek aanpassen voor meer informatie over hoe u de standaardopslaglocatie van een bibliotheek aanpast.
  • U kunt een bestand ook kopiëren of verplaatsen door het vanuit de lijst met bestanden te slepen naar een map of een bibliotheek in het navigatievenster, zodat u niet twee afzonderlijke vensters hoeft te openen.

Bestanden maken en verwijderen

De meest gebruikelijke manier om nieuwe bestanden te maken, is door gebruik te maken van een programma. U kunt bijvoorbeeld een tekstdocument maken in een tekstverwerkingsprogramma of een videobestand in een programma voor het bewerken van video’s.

In sommige programma’s wordt een bestand gemaakt zodra u het desbetreffende programma opent. Als u bijvoorbeeld WordPad opent, wordt het programma gestart met een lege pagina. Deze lege pagina vertegenwoordigt een leeg (nog niet opgeslagen) bestand. Begin te typen en wanneer u uw werk wilt opslaan, klikt u op de knop OpslaanAfbeelding van de knop Opslaan in WordPad. Typ in het dialoogvenster dat wordt weergegeven een naam waaraan u het bestand in de toekomst kunt herkennen en klik vervolgens op Opslaan.

De meeste programma’s slaan bestanden op in veelgebruikte mappen, zoals Mijn documenten en Mijn afbeeldingen, zodat u deze bestanden een volgende keer eenvoudig terug kunt vinden.

Als u een bestand niet meer nodig hebt, kunt u het van uw computer verwijderen. Op deze wijze bespaart u ruimte en u voorkomt dat uw computer vol komt te staan met ongewenste bestanden. Als u een bestand wilt verwijderen, opent u de map of de bibliotheek waarin het bestand is opgeslagen en selecteert u vervolgens het bestand. Druk op de toets Delete op het toetsenbord en klik op Ja in het dialoogvenster Bestand verwijderen.

Als u een bestand verwijdert, wordt dit tijdelijk opgeslagen in de Prullenbak. De Prullenbak is een soort veiligheidsnet waardoor het mogelijk wordt om bestanden of mappen terug te zetten die u per ongeluk hebt verwijderd. U moet de Prullenbak af en toe legen, zodat de ruimte op de harde schijf die voor de ongewenste bestanden in de Prullenbak wordt gebruikt, vrijkomt. Zie Bestanden definitief uit de Prullenbak verwijderen voor meer informatie.

Een bestaand bestand openen

Als u een bestand wilt openen, dubbelklikt u op het desbetreffende bestand. Het bestand wordt gewoonlijk geopend in het programma dat u hebt gebruikt om het bestand te maken of te wijzigen. Een tekstbestand wordt bijvoorbeeld geopend in uw tekstverwerkingsprogramma.

Dit is echter niet altijd het geval. Als u bijvoorbeeld dubbelklikt op een afbeeldingsbestand, wordt dit meestal in een viewer voor digitale afbeeldingen geopend. Als u de afbeelding wilt wijzigen, moet u een ander programma gebruiken. Klik in een dergelijk geval met de rechtermuisknop op het bestand, klik vervolgens op Openen meten klik ten slotte op de naam van het programma dat u wilt gebruiken.

Informatie over werken met usb-sticks? Lees dan dit bericht.
https://i0.wp.com/www.internetbegeleiding.nl/wp-content/uploads/2011/05/windows-7-logo-x.jpg?fit=250%2C250&ssl=1https://i0.wp.com/www.internetbegeleiding.nl/wp-content/uploads/2011/05/windows-7-logo-x.jpg?resize=150%2C150&ssl=1InternetbegeleidingBeginnerComputerSoftwareWindowsbestanden,bestandsbeheer,bibliotheek,prullenbak,vinden,Windows 7,zoeken  Een bestand is een item dat informatie bevat, bijvoorbeeld tekst of afbeeldingen of muziek. Een geopend bestand kan er uitzien als een tekstdocument of een afbeelding die u kunt aantreffen op een bureau of in een archiefkast. Op uw computer worden bestanden voorgesteld met pictogrammen. Als u naar het pictogram...Internet- en computerzaken voor beginners